รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 1  รายการ   
 ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้ง  แผนก/หน่วยงาน  Details รายละเอียด อาการที่แจ้งซ่อม  สถานะ  รายงานผลการดำเนินการ
ธัมมรงค์ 2018-03-19 / 11.59 จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก(OPD) คอมหน้าห้องตรวจ 3 ไม่ติด แก้ไขแล้ว สายไฟเสียบไม่แน่
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก