** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงพยาบาลท่าเรือ 440/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ประเทศไทย   
     Tel : 035-341300       Fax : 035-341393  
  วันที่/เวลา ::  2018-03-19:11.59                                                                        Job ID :: IT-JOB00299
  ชื่อผู้แจ้ง :: ธัมมรงค์
  แผนก :: จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก(OPD)
  ระดับความสำคัญ  :: ปกติ
  แจ้งสาเหตุการซ่อม :: ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
  เรื่องที่แจ้ง :: คอมหน้าห้องตรวจ 3 ไม่ติด
  รายละเอียด :: คอมหน้าห้องตรวจ 3 ไม่ติด
 
  สถานะการแจ้ง :: แก้ไขแล้ว
  รายงานผลดำเนินการ :: สายไฟเสียบไม่แน่
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้าแผนก/หน่วยงาน                                                                            แผนก IT   

       Date/Time ::