ติดต่อโรงพยาบาล

สถานที่ติดต่อ : 440/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

โทรศัพท์ : 035-341300

โทรสาร : 034-341393 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เบอร์ติดต่อภายในหน่อยงาน

 

แผนกบริหารทั่วไป 0 งานจ่ายหลาง 132
งานห้องบัตร 102 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ER) 133
แผนกกายภาพ 103 งานห้องคลอด 134
แผนกเภสัชกรรม 104 แผนกชันสูตร 135
แผนกทันตกรรม 105 แผนกเอ็กซเรย์ 136
แผนกผู้ป่วยนอก 106 กลุ่มการพยาบาล 139
แผนกผู้ป่วยใน 107 คลินิคชีวิตใหม่ 140
งานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนฯ 108 งานประกันสุขภาพ 141
แผนกสุขาภิบาล 109 งานพัสดุ-การเงิน 148
คลินิคส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 117 แพทย์แผนไทย 160
สำนักยุทธศาสตร์ 213 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 161