>>ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด , นักวิชาการสาธารณสุข , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5/1/2566