>> ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต (18/6/64)