>> ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 16/8/2564