>>รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้นแค็บ จำนวน 1 คัน13/1/65

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้คะ