>> ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง อาคารสมเด็จโต รพ.ท่าเรือ 31/1/2566

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้