> > ขออนุญาตเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25/5/63

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้คะ