>> ประกาศประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ 30/6/63