Hospital Profile รพ.ท่าเรือ

สถิติจำนวนผู้เข้าดู

1.png9.png6.png2.png2.png
วันนี้83
เมื่อวาน113
สัปดาห์นี้83
เดือนนี้3151
ทั้งหมด19622

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2019-05-27

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

เยี่ยมเสริมพลัง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
(เยี่ยมร่วมกับ CPPO เขตสุขภาพที่ 4)

นำโดย
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอยุธยา นางลักษณา ศังขชาต
นายอำเภอท่าเรือ นายทศพล เผื่อนอุดม
กรรมการ พชอ.ท่าเรือ คปสอ.ท่าเรือ
ผอ.รพ.ท่าเรือ / อุทัย / ทีมปฐมภูมิอยุธยา
สาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดอยุธยา

การขับเคลื่อนงานปฐมภูมิระดับจังหวัด
▪บริบทอยุธยาสังคมเกษตร นิคมอุตสาหกรรมถูกดันให้ขึ้นบนจังหวัดมากขึ้น / อัตรากำลังค่อนข้างพอ แต่เเนวโน้มคนทำงานอายุมากขึ้น ต้องการคนทดแทน
▪การขับเคลื่อน พชอ.ชัดเจนมากขึ้น ภาพรวม ผสอ. อุบัติเหตุ ดูแลผู้สูงอายด้อยโอกาส อาหารสุขภาพ ... ผู้บริหารระดับจังหวัดออกเยี่ยม เสริมพลัง
▪รพ.สต.ติดดาว ออกเยี่ยมประเมิน 10 วัน มีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนขาด สอบเทียบเครื่องมือ สอบเทียบ
▪PCC มีส่วนขาดจากแพทย์ ปฏิบัติงานไม่ครบ 3 วัน/สัปดาห์

พชอ.ท่าเรือ โดย ท่านนายอำเภอและกรรมการ พชอ.
1. นำเสนอวีดีทัศน์ พชอ.ท่าเรือ "รณรงค์วิ่งออกกำลังกาย ร่วมกับ CPF" ---》 ท่าเรือเมืองสุขภาวะ 《---
2. ท่าเรือประกอบด้วย 10 ตำบล การขับเคลื่อนและคัดเลือกปัญหา . บริบทชุมชนกึ่งเมือง 4.7 หมื่น อยู่จริง 3 หมื่น จาก จปฐ. รง.74 แห่ง ขนาดใหญ่ ทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้าน 7 - 8 แห่ง .
3. การทำงานที่ยาก คือ "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม" ... การแก้ไขปัญหาต้องใช้ การทำงานบูรณาการร่วม ใช้ข้อมูล สร้างค่านิยมร่วม และสื่อสาร สร้างเวทีในการทำงานแลกเปลี่ยนปัญหา . บูรณาการแผนงานงบประมาณ . สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ตย. การวิ่งออกกำลังกาย ที่ท่าเรือ ปีก่อนๆ 1.5 พัน คนท่าเรือวิ่ง 20% ปีนี้งานวิ่งมาก แต่คนวิ่งเพิ่มขึ้น 1.7 พัน คนท่าเรือ 80%
4. พชอ.คัดเลือก NCDs แต่เน้น 4 อ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อากาศ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มีแกนนำและแผนแต่ละด้าน
5. คัดเลือกแกนนำ ผู้นำต้นแบบในอำเภอ 370 คน คัดกรองความเสี่ยง ปกติ 30% นำมาให้ความรู้ พ.ค.61 จัดทำกิจกรรมต่อเนื่อง ทำแผน โดยลักษณะประชาคม รวบรวมให้มีปฏิทินกิจกรรมทั้งปี ทุกเดือน
5.1 ออกกำลังกาย ได้รับปฏิทินออกกำลังทุกปี จากเดิมที่ต่างคนต่างทำ เน้นการเดินใน ผสอ. ท้องถิ่น/ท้องที่ สนับสนุนพื้นที่ออกกำลังกาย กิจกรรมการออกกำลังกาย CPF สนับสนุนลู่กีฬา สนามกีฬา ให้ได้มาตรฐาน / ออกกำลังกายบูรณาการกับงานอื่นๆ อาหารเบรกสุขภาพ - จัดการขยะทางเท้าได้ RTI
5.2 อาหาร - จัดระบบดูแลตาม Setting ต่างๆ ตลาด ร้านอาหาร โรงเรียน ฯลฯ ตรวจสอบสารปนเปื้อนสารเคมีตกค้างในวัตถุดิบอาหารที่ตลาดสด เมนูสุขภาพใน รร./ วัด
5.3 อารมณ์ - หมู่บ้านรักษาศีล 5 + ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่รายได้ยากจน เดือนละ 1 สัปดาห์ ... ยังอยากให้เน้นเรื่อง ศิลปะ ดนตรีเพิ่มเติม
5.4 อากาศ (ด้านสิ่งแวดล้อม/การจัดการขยะ) นโยบายหน้าบ้านหน้ามอง ส้วมสะอาด ... การขัดแยกขยะตั้งแต่บ้าน แต่ประชาชนไม่รับทราบรับรู้ ต้องนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อบต.ท่าหลวง ลดขยะได้ถึง 26%
6. ปัญหาการดำเนินงาน 1.เวลาจำกัด 2.Scale งานที่ค่อนข้างใหญ่ องคาพยพในการขับเคลื่อน
7. สสอ.เน้นการทำงานกับ ภาคีเครือข่าย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ รพ. มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น
8. นอภ.ต้องการให้งานต่างๆ ผลลัพธ์ได้ จับต้องได้ จึงพัฒนาได้

"ข้อเสนอแนะ"
1. ขับเคลื่อนนโยบาย ลงสู่ ระดับตำบล เช่น พชต./ บูรณาการกับนโยบายไทยนิยมยั่งยืน คิดใหญ่ ทำเล็ก วัดผลสำเร็จเป็นระยะ ... คัดเลือก ตำบลต้นแบบ
2. การออกกำลังกาย อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น Aerobic เท่านั้น ผสอ.อาจจะเข้าร่วมได้น้อย กิจกรรมทางกายก็สามารถลดความเสี่ยง ลดโรคได้ ... ควรออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับกลุ่มวัย เชื่อมโยงไปสู่วัยทำงาน และวัยเรียน
3. แผนงาน จัดการขยะ กับ อาหาร ควรจะเชื่อมโยงกันเนื่องจากขยะส่วนใหญ่ เป็นขยะอินทรีย์ เกิดจากอาหาร ... ต่อยอดเรื่องรายได้ ขายขยะ
4. ผสอ.ป่วยเป็นปัญหาหลักก็จริง แต่ก่อนจะเกิดโรคต้องใช้เวลาดังนั้นจะต้องลดความเสี่ยงตั้งแต่วัยทำงาน
5. เสนอการสร้าง อสค.ในครอบครัว เพื่อการแก้ไขปัญหา NCDs ในระดับครอบครัว
6. จัดบูรณาการ Healthy break สูตร 6-6-1

สรุปโดย นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย ผชช.ว.นนทบุรี ผู้นิเทศเยี่ยมเสริมพลังปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4

   

  

  

  

โรงพยาบาลท่าเรือ 440/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

โทร : 035-341186 แฟกซ์ : 035-341393

Copyright © 2017. All Rights Reserved.